وبلاگ نیمه فعال مهدی درباره‌ی تصویر ایران در رسانه‌های جهان
فردا یک سمینار یک روزه درباره ایرانیان و اینترنت هست. من هم یک در قسمتی از برنامه صحبت کوتاهی خواهم داشت و بالاترین را معرفی می کنم.
این هم لیست برنامه

San Francisco State University

Iranian Cultural Club presents:

Iranians on the Internet

A one-day gathering of bloggers and internet gurus of Northern California

Saturday, September 22, 2007

9:30 a.m. to 4:00 p.m.

San Francisco State University

Rosa Parks Hall, Caesar Chavez Building, 1600 Holloway Avenue, San Francisco, CA

  9:30 Tea and Chat

(Farsi) 10:00 Kickoff Introductions By Omid Memarian & M. Ebrahimi

(Farsi) 10:10 Bloggers By

   (English) 11:00 "Gender and Sexuality in Weblogistan," By Sima Shakhsari

  11:30 Bloggers Answer Questions

  11:50 Lunch Break

(Farsi) 12:15 Balatarin By Mehdi Yahyanejad

  1:00 Live Music By Hamed Nikpay

    San Francisco, followed by Speech addressing Iranians on Internet, Ross Mirkarimi, Supervisor, City of San Francisco.

(Farsi) 2:45 Video Conference By Sanam Dowlatshahi of Khorshid Khanoom

  3:30 Live Music

  3:45 Wrap Up

  4:00 Exit

Special Guests & Artists: Bia2.com, bebin.tv, Iranican, Arash Sobhani (Kiosk), Hamed Nikpay; ParsArts.com.

لینک دایمی مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
مطلب بالا را به دوستان خود ایمیل کنید:     1 نظر